Peruspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen on lähivuosina edelleen voimakkaan rakennemuutoksen kohteena. Julkiset palveluhankinnat tulevat todennäköisesti edelleen lisääntymään ja laajenemaan erilaisiin palvelukokonaisuuksiin. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus, jossa palvelujen järjestäminen siirretään kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille. Jo ennen uudistuksen voimaantuloa on tarkoitus toteuttaa erilaisia palvelujen sisällöllisiä uudistuksia, jotka käytännössä edellyttävät nykyistä laajempia alueellisia yhteistyörakenteita. Yhteistyö voi perustua erilaisiin ratkaisuihin alkaen kevyemmistä sopimuspohjaisista järjestelyistä ja päätyen hallinnollisesti raskaampiin menettelyihin, esimerkiksi perinteiseen kuntayhtymään tai osakeyhtiöön. Yhteistyö on usein tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä yhtiöittämisen avulla. Kunnat joutuvat myös muista syistä arvioimaan uudelleen omaa palvelutuotantoaan ja harkitsemaan yhtiöittämistä yhtenä vaihtoehtona. Sekä liiketaloudelliset että kilpailuoikeudelliset syyt johtavat todennäköisesti siihen, että julkisten toimijoiden on yhtiöitettävä toimintojaan.

Myös uudentyyppisiä palvelutuotannon tapoja, jotka perustuvat kuntien, maakuntien sekä yksityissektorin yritysten ja muiden yhteisöjen yhteistyöhön, voi syntyä. Liiketoiminnallisin periaattein toimivien yritysten lisäksi peruspalvelusektorilla toimii perinteisesti erilaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Näiden yhteisöjen saaman julkisen tuen käyttöala on kaventunut kilpailuoikeudellisten periaatteiden vuoksi. Lisäksi julkisen tuen suuruuteen kohdistuu lähivuosina merkittäviä paineita, mikä voi osaltaan johtaa yhteisöjen toiminnallisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Palvelutoiminta on usein myös verotuksellisista syistä järkevää eriyttää yhdistyksen tai muun yhteisön muusta toiminnasta perustamalla sitä varten osakeyhtiö.

Koulutuspäivässä luodaan laaja kokonaiskuva peruspalvelusektorin toimintojen yhtiöittämiseen liittyvistä periaatteista ja lainsäädännöstä. Ohjelmassa käsitellään erityisesti:

  • yhtiöittämisen yleisiä tavoitteita ja periaatteita
  • yhtiöittämisen taloudellisia vaikutuksia ja kilpailuneutraliteettia
  • yhtiöittämisen verotuksellisia kysymyksiä
  • liikkeenluovutukseen ja henkilöstöasioihin liittyviä kysymyksiä
  • omistajaohjausta sekä osakeyhtiön käytännön toimintaa erityisesti osakeyhtiön hallituksen näkökulmasta
  • sote -uudistusta ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteiseen järjestämisvastuuseen liittyviä uudistuksia ja näiden uudistusten vaikutusta alueellisiin yhteistyörakenteisiin ja yhtiöittämistä yhtenä yhteistyön vaihtoehtona sekä
  • muita julkisen palvelutuotannon yhtiöittämiseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti kuntien ja muiden julkisyhteisöjen edustajille, jotka ovat yhtiöittämässä palvelutuotantoaan. Koulutuspäivä soveltuu erinomaisesti myös sosiaali- ja terveysalan yksityisille yrittäjille sekä järjestöille ja yhdistyksille. Koulutuspäivän aikana käydään läpi käytännön esimerkkejä yhtiöittämiseen liittyvistä hyvistä ja huonoista kokemuksista. Koulutuspäivän luennoitsijat ovat sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijoita, joilla on pitkäaikainen ja laaja kokemus yhtiöittämiseen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä.

Tutustu ohjelmaan (PDF) (tulossa)


Lähikoulutus 690 € + alv 24%
Tietosanoma, Helsinki (Bulevardi 19 C, 00120 Helsinki)

Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkitty tarjoilu.
Samasta organisaatiosta joka kolmannesta osallistujasta veloitetaan vain 190 € + alv 24 %.

Etäkoulutus 610 € + alv 24%
Livestream-videoyhteys verkossa

Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä tekniset ohjeet livestream-yhteyden käyttöönottoon.
Samasta organisaatiosta joka kolmannesta osallistujasta veloitetaan vain 190 € + alv 24 %.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautuessasi hyväksyt Tietosanoman tietosuojaselosteen.
Tutustu myös peruutusehtoihin.


Kouluttajat

Jouko Narikka
budjettineuvos
Valtiovarainministeriö

Aatos Hallipelto
partner, Aalto Capital Oy
Aalto Capital

Mikko Alakare
osakas, asianajaja
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Pirkka-Petri Lebedeff
johtava lakimies
Kuntaliitto

Kalle Soikkanen
suorahakukonsultti
StantonChase International Oy