A

Riikka Aarikka
associate-lakimies
Bird & Bird

OTK Riikka Aarikka työskentelee associate-lakimiehenä Bird & Birdin EU- ja kilpailuoikeusryhmässä. Hän avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme erityisesti julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Tämän lisäksi Riikan työtehtävät keskittyivät ICT-sopimusten valmisteluun ja yleisiin sopimus- ja  yritysjuridiikkaan liittyviin toimeksiantoihin. Ennen Bird & Birdille siirtymistään Riikka työskenteli pitkään ICT-hankintojen parissa julkisella sektorilla. Riikalla on taustallaan myös useiden vuosien työkokemus suomalaisesta ICT-alan pörssiyrityksestä, jossa hän toimi monipuolisissa lakimiestehtävissä.

Mikko Alakare
osakas, asianajaja
Castrén & Snellman

Ari Andreasson
tietosuojavastaava
Tampereen kaupunki

Ari Andreasson on toiminut Tampereen kaupungin tietosuojavastaavana vuodesta 2008 lähtien. Hän on sivutoiminen tietokirjailija mm. Tietoturvaa toteuttamassa, Tietosuojakäsikirja johdolle ja tuoreimpana Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Ari on johtanut Tampereen kaupungin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanoprojektin ja toimii myös Kuntaliiton tietosuojavastaavien verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana.

H

Petteri Heino

Petteri Heino
Intel Finland Oy

Petteri Heino on toiminut useissa kansainvälisissä yhtiöissä tietoturvan myynti- ja konsultointitehtävissä, mm. Digitalilla, CA:lla, Ciscolla, HP:llä, Elisalla ja Tiedolla. Hän on kirjoittanut 4 IT-alan kirjaa, myös pilvipalveluista ja ollut vastuukonsulttina monelle suomalaiselle organisaatiolle pilvistrategian luomisessa.

Jaakko Honkala
associate-lakimies
Bird & Bird

OTM Jaakko Honkala työskentelee associate-lakimiehenä Bird & Birdin Riitojen ratkaisu –ryhmässä. Jaakko on erikoistunut rakennus- ja kiinteistöjuridiikkaan sekä yhtiöoikeudellisiin asioihin. Jaakko avustaa asiakkaitamme riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa erityisesti liittyen rakentamiseen, kiinteistöihin ja energia-alaan. Lisäksi hän työskentelee rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvien sopimuksien ja projektien parissa. Ennen siirtymistään Bird & Birdille Jaakko työskenteli monikansallisen rakentamis- ja projektikehitysyhtiön lakiasiainosastolla.

Katariina Huikko
lakimies
Kuntaliitto

Katariina Huikko työskentelee Suomen Kuntaliitossa johtavana lakimiehenä. Hän vastaa myös julkisten hankintojen neuvontayksikön toiminnasta. Huikko on toiminut hankintalain uudistuksen valmisteluryhmän sihteerinä. Hän kouluttaa hankinnoista säännöllisesti ja on julkaissut aihetta koskevia artikkeleita.

Olli Hyvärinen
neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
EU valtiontukisääntely, EU valtiontukivalvonta, Valtiontuki

K

Oili Kela
asianajaja
Asianajotoimisto Oili Kela Oy

Asianajaja Oili Kela toimii neuvonantajana säätiö- ja yhdistysoikeuteen sekä yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Kela luennoi säännöllisesti erityisosaamis-alueeseensa liittyvistä aiheista.

Seppo Kemppinen 
asianajaja
Asianajotoimisto Borenius Oy

Asianajaja, varatuomari Seppo Kemppinen toimii neuvonantajana yhdistysoikeuteen, immateriaalioikeuksiin ja riitojen ratkaisuun liittyvissä kysymyksissä. Kemppinen on hoitanut useita laajoja sopimusoikeuteen, siviilirikkomuksiin, johdon vastuuseen, patentteihin ja tekijänoikeuksiin liittyviä riita-asioita ja toiminut sovittelijana merkittävissä liike-elämän riita-asioissa. Kemppisen erikoisalaa ovat lisäksi yhdistysten ja säätiöiden juridiset kysymykset. Kemppinen on Euroopan johtavan sovitteluorganisaation CEDR:n (the Centre of Effective Dispute Resolution) akkreditoima kansainvälinen sovittelija. Hän luennoi laajalti eri oikeudenaloista ja on toiminut useissa luottamustehtävissä niin asianajajayhdistyksissä kuin muissakin lakialan organisaatioissa.

Samuli Koiso-Kanttila
seurantavastaava
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Samuli Koiso-Kanttilanvastuualueena on sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja avustetun toiminnan seuranta.

L

Kari Lydman
KHT
Tilintarkastustoimisto Lydman Oy

Kari Lydman, KTM, KHT, on toiminut pitkään tilintarkastajana ja asiantuntijaorganisaation johtotehtävissä. Hänen tarkastuskokemuksensa kattaa kaikenlaiset ja -kokoiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Hän vaikuttaa tilintarkastusalan sekä osakeyhtiö-, yhdistys- ja säätiölainsäädännön kehitys- ja tulkintatyöhön tällä hetkellä mm. Tilintarkastuslautakunnan jäsenenä sekä luennoimalla ja kirjoittamalla.

Marja-Riitta Lukkari
tarkastaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 

Tuula Lybeck
hankejohtaja
Valtiovarainministeriö

Tuula Lybeck (OTK) on toiminut yli kaksikymmentä vuotta opetus- ja kulttuuriministeriössä erilaisissa lainvalmistelu-, hallinto- ja johtamistehtävissä. Lybeck johtaa ministeriön hallinnonalan valtionavustuspolitiikan uudistamista. Politiikkalohkoista hän vastaa parhaillaan vireillä olevasta taiteen ja kulttuurin valtionavustusrahoituksen uudistamisesta.

Johanna Lähde
senior counsel, asianajaja
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Johanna Lähde, asianajaja, VT, toimi vuosina 2006–2010 julkisten hankintojen lainsäädännön valmistelutehtävissä. Hän vastasi muun muassa HILMA-ilmoitusjärjestelmän rakentamisesta, käyttöönotosta ja myöhemmästä kehittämisestä. Vuosina 2010–2011 hän toimi markkinaoikeudessa markkinaoikeustuomarina. Nykyisin hän työskentelee asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla ja avustaa sekä hankintayksiköitä että yrityksiä julkisissa tarjouskilpailuissa.

N

Jouko Narikka
budjettineuvo
Valtiovarainministeriö

Jouko Narikka, VT, budjettineuvos on toiminut yli 20 vuoden ajan säädös-valmisteluun sekä hallinnon ja julkisen talouden ohjaukseen liittyvissä tehtävissä ympäristöministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä. Hänellä on pitkäaikainen kokemus sosiaali- ja terveysalan sekä erilaisten peruspalvelujen lainsäädännön ja rahoituksen tehtävistä ja hän on ollut mukana myös julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön valmistelutyöryhmässä. Hän on toiminut pitkään sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädännön, järjestämisen ja rahoituksen koulutus-tehtävissä sekä julkaissut useita tämän aihealueen teoksia. Tällä hetkellä Jouko Narikka toimii valtiovarainministeriön budjettiosastolla sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonalojen sektorivastuuhenkilönä erityisesti kuntasektorin palveluihin, ohjaukseen ja rahoitukseen liittyvissä tehtävissä.

P

Elise Pekkala
hallitusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö

Elise Pekkala vastaa laaja-alaisista kilpailupolitiikkahankkeista TEM:ssä. Hän on toiminut lukuisten hankintalakia valmistelleiden työryhmien puheenjohtajana, viimeksi 1.1.2017 voimaan tulleen hankintalakia uudistaneen valmisteluryhmän puheenjohtajana. Elise Pekkalalla on kokemusta hankintasääntelystä vuodesta 1989 alkaen.

Mika Pohjonen
asianajaja
Frontia Asianajotoimisto Oy 

Mika Pohjonen, VT, KTM, toimii Partnerina Frontia Asianajotoimisto Oy:ssa. Hän on tehnyt päätyönään julkisiin hankintoihin liittyvää juridiikkaa vuodesta 1999. Hän neuvoo päivittäin julkista sektoria tarjouskilpailuiden järjestämisessä ja yrityksiä tarjousten laatimisessa. Pohjonen on hoitanut noin 180 oikeudenkäyntiä julkisista hankinnoista markkinaoikeudessa ja muissa tuomioistuimissa. Hän on ollut pysyvä asiantuntija sekä hankintalakia että puolustus- ja turvallisuushankintalakia valmistelleissa työryhmissä. Aikaisemmin hän on työskennellyt markkinaoikeudessa ja kilpailuneuvostossa.

Katrin Puolakainen

Katrin Puolakainen
asianajaja
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Asianajaja Katrin Puolakainen hoitaa EU-oikeuteen liittyviä toimeksiantoja Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy:ssä. Katrin on keskittynyt erityisesti uusien teknologioiden nostamiin kysymyksiin sähköisestä kaupankäynnistä, sähköisestä viestinnästä ja sisämarkkinoiden toimivuudesta.

Niina Puolusmäki
johtava asiantuntija
Työ- ja elinkeinoministeriö

Niina Puolusmäki, HTM, KTM, vastasi vuosina 2007−2011 työ- ja elinkeinoministeriössä hankintalainsäädännön valmistelu- ja kehittämistehtävien lisäksi HILMA-ilmoitusjärjestelmän kehittämisestä ja ohjeisti HILMAn käytössä. Nykyisin hän työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä johtavana asiantuntija EU:n valtiontukiasioissa. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös valtiovarainministeriön budjettiosastolla, Euroopan komission kilpailun pääosastolla, Puolustusvoimien palveluksessa sekä Espoon kaupungin kehittämispäällikkönä hankintapalveluissa.

R

Mikko Rajala
asianajaja
Bird & Bird

Bird & Birdin Riitojen ratkaisu –ryhmän osakas, asianajaja Mikko Rajala on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja välimiesmenettelyihin. Mikko toimii oikeudellisena neuvonantajana riitojen ratkaisuun liittyvissä asioissa monilla eri alueilla, kuten kiinteistöihin, vuokraukseen, rakennusurakoihin, immateriaalioikeuteen, arvopaperimarkkinoihin, rahoitukseen, vahingonkorvauksiin ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Asianajopalveluja arvioiva kansainvälinen julkaisu Chambers and Partners on noteerannut Mikon yhdeksi Suomen johtavista riitojen ratkaisuun erikoistuneista asianajajista Suomessa.

S

Satu Saarensola

Satu Saarensola
OTT, VT, hovioikeudenneuvos
Helsingin hovioikeus

Satu Saarensola on pitkän ja monipuolisen kokemuksen tuomioistuintyöskentelystä omaava tuomari, joka on työskennellyt muun muassa käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. Saarensola on väitellyt vuonna 2017 Turun yliopistossa aiheesta ”Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus: tutkimus kulujen jakautumisesta taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten asianosaisten kesken.” Työssään erityisesti käräjätuomarina ja hovioikeudenneuvoksena Saarensola on perehtynyt laaja-alaisesti erilaisiin riita-asioihin ja soveltanut prosessioikeudellista osaamistaan niihin. Kokemustaan riita-asioista Saarensola on kartuttanut toimiessaan vuodesta 2013 alkaen ensin työtuomioistuimen sivutoimisena varajäsenenä sekä sittemmin vuodesta 2016 alkaen varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

Timo Saranpää

Timo Saranpää
hovioikeudenneuvos
Vaasan hovioikeus

OTT Timo Saranpää on hovioikeudenneuvos, joka on toiminut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa erilaisissa tutkimus- ja opetusviroissa sekä lisäksi esittelijänä korkeimmassa oikeudessa ja Vaasan hovioikeudessa. Hän on kirjallisessa tuotannossaan keskittynyt erityisesti todistusoikeuden ja muun prosessioikeuden sekä vahingonkorvausoikeuden alaan liittyviin teemoihin.

Teija Stanikic
käräjätuomari

OTT Teija Stanikić väitteli oikeustieteen tohtoriksi prosessioikeuden alalta vuonna 2015. Hänen erikoistumisalansa on monitieteellinen psykologista tutkimustietoa hyödyntävä todistusoikeuden tutkimus. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli silminnäkijätunnistamisten luotettavuuden arviointia. Stanikić on työskennellyt muun ohella tutkijatohtorina, hovioikeuden esittelijänä ja käräjätuomarina sekä toiminut kouluttajana useissa prosessioikeuden ja oikeuspsykologian eri kohderyhmille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa. Hänellä on useita alan tieteellisiä julkaisuja.

Risto Sipilä
senior counsel, asianajaja
Bird & Bird

Asianajaja Risto Sipilä työskentelee senior counselina Bird & Birdin Riitojen ratkaisu –ryhmässä. Risto on arvostettu riitojen ratkaisun sekä rakentamis- ja kiinteistöjuridiikan osaaja. Vuonna 2018 Best Lawyers –julkaisu palkitsi Riston The Lawyer of the Year – Construction -tunnustuksella. Risto toimii asiamiehenä laaja-alaisesti kaupallisissa riita-asioissa sekä välimiesmenettelyissä että yleisissä tuomioistuimissa. Hän myös avustaa asiakkaita sopimusasioissa erityisesti rakentamis- ja kiinteistöjuridiikan alueilla. Risto tunnetaan Suomen asianajokentässä myös monivuotisista luottamustoimistaan muun muassa Suomen Asianajajaliitossa, jossa hän toimi viimeksi puheenjohtajana 2013–2016. Ristolla on laaja kokemus myös kansainvälisistä tehtävistä mukaan lukien Suomen Asianajajaliiton edustaminen arvostetuissa CCBE:ssä (The Council of Bars and Law Societies of Europe) ja IBA:ssa (International Bar Association).

T

Antti Tapanila

Antti Tapanila
OTT, käräjätuomari
Pirkanmaan käräjäoikeus

OTT Antti Tapanila on käräjätuomari, joka on työskennellyt eri tuomioistuimissa sekä kihlakunnansyyttäjänä. Hän on kirjoittanut ja kouluttanut laajasti rikosprosessiin, todistusoikeuteen ja prosessuaalisiin ihmisoikeuksiin liittyvistä teemoista. Tietosanoma Oy on kustantanut hänen kirjansa Kontradiktorisuus syytetyn oikeutena alkuvuodesta 2019. Syyskuussa 2019 ilmestyy Tapanilan kirja itsekriminointisuojasta.

Päivi Tammilehto
associate-lakimies
Bird & Bird

OTM Päivi Tammilehto työskentelee associate-lakimiehenä Bird & Birdin EU- ja kilpailuoikeusryhmässä. Päivillä on yli 15 vuoden kokemus kilpailuoikeudellisten asioiden hoitamisesta, minkä lisäksi hän avustaa asiakkaita hankintaoikeudellisissa asioissa. Ennen siirtymistään Bird & Birdille Päivi työskenteli Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ja hänellä on kokemusta lukuisista markkinaoikeusprosesseista niin kilpailu- kuin hankintaoikeuteenkin liittyen. Päivillä on laajaa toimialaosaamista, erityisesti liikenteeseen, rakentamiseen ja teollisuuteen liittyen.

Karri Tolttila

Karri Tolttila
Asessori
Helsingin hovioikeus

VT Karri Tolttila on hovioikeuden asessori ja tohtorikoulutettava (HY). Hän viimeistelee väitöskirjaansa eurooppalaiseen pidätysmääräykseen perustuvasta rikoksentekijän luovuttamisesta.

U

Markus Ukkola
Markkinaoikeustuomari
Markkinaoikeus

Markus Ukkola, OTL, toimii markkinaoikeustuomarina keskittyen pääasiassa julkisia hankintoja koskeviin asioihin. Aiemmin hän on toiminut työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosastolla julkisia hankintoja koskevan menettelytapalainsäädännön valmistelijana. Hän on ollut mukana myös Euroopan unionin julkisia hankintoja koskevien direktiivien uudistustyössä. Markus Ukkola on työskennellyt julkisten hankintojen lainsäädännön parissa koko uransa, aiemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä Suomen Kuntaliitossa. Hän on lisäksi julkaissut kirjoituksia muun muassa hankintalainsäädännön soveltamisalasta sekä SGEI-järjestelyistä.