A

Riikka Aarikka
associate-lakimies
Bird & Bird

OTK Riikka Aarikka työskentelee associate-lakimiehenä Bird & Birdin EU- ja kilpailuoikeusryhmässä. Hän avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme erityisesti julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Tämän lisäksi Riikan työtehtävät keskittyivät ICT-sopimusten valmisteluun ja yleisiin sopimus- ja  yritysjuridiikkaan liittyviin toimeksiantoihin. Ennen Bird & Birdille siirtymistään Riikka työskenteli pitkään ICT-hankintojen parissa julkisella sektorilla. Riikalla on taustallaan myös useiden vuosien työkokemus suomalaisesta ICT-alan pörssiyrityksestä, jossa hän toimi monipuolisissa lakimiestehtävissä.

D

Mirka Danielsson 
Senior Tax Manager
Deloitte Oy

H

Jaakko Honkala
associate-lakimies
Bird & Bird

OTM Jaakko Honkala työskentelee associate-lakimiehenä Bird & Birdin Riitojen ratkaisu –ryhmässä. Jaakko on erikoistunut rakennus- ja kiinteistöjuridiikkaan sekä yhtiöoikeudellisiin asioihin. Jaakko avustaa asiakkaitamme riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa erityisesti liittyen rakentamiseen, kiinteistöihin ja energia-alaan. Lisäksi hän työskentelee rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvien sopimuksien ja projektien parissa. Ennen siirtymistään Bird & Birdille Jaakko työskenteli monikansallisen rakentamis- ja projektikehitysyhtiön lakiasiainosastolla.

Katariina Huikko
lakimies
Kuntaliitto

Katariina Huikko työskentelee Suomen Kuntaliitossa johtavana lakimiehenä. Hän vastaa myös julkisten hankintojen neuvontayksikön toiminnasta. Huikko on toiminut hankintalain uudistuksen valmisteluryhmän sihteerinä. Hän kouluttaa hankinnoista säännöllisesti ja on julkaissut aihetta koskevia artikkeleita.

K

Oili Kela
asianajaja
Asianajotoimisto Oili Kela

Seppo Kemppinen 
asianajaja
Asianajotoimisto Borenius Oy

L

Kari Lydman
KHT
Tilintarkastutoimisto Lydman Oy

Johanna Lähde
senior counsel, asianajaja
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Johanna Lähde, asianajaja, VT, toimi vuosina 2006–2010 julkisten hankintojen lainsäädännön valmistelutehtävissä. Hän vastasi muun muassa HILMA-ilmoitusjärjestelmän rakentamisesta, käyttöönotosta ja myöhemmästä kehittämisestä. Vuosina 2010–2011 hän toimi markkinaoikeudessa markkinaoikeustuomarina. Nykyisin hän työskentelee asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla ja avustaa sekä hankintayksiköitä että yrityksiä julkisissa tarjouskilpailuissa.

P

Elise Pekkala
hallitusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö

Elise Pekkala vastaa laaja-alaisista kilpailupolitiikkahankkeista TEM:ssä. Hän on toiminut lukuisten hankintalakia valmistelleiden työryhmien puheenjohtajana, viimeksi 1.1.2017 voimaan tulleen hankintalakia uudistaneen valmisteluryhmän puheenjohtajana. Elise Pekkalalla on kokemusta hankintasääntelystä vuodesta 1989 alkaen.

Mika Pohjonen
asianajaja
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Mika Pohjonen, VT, KTM, toimii Specialist Partnerina Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä ja vastaa toimiston julkisten hankintojen praktiikasta Suomessa. Hän on tehnyt päätyönään julkisiin hankintoihin liittyvää juridiikkaa vuodesta 1999. Hän neuvoo päivittäin julkista sektoria tarjouskilpailuiden järjestämisessä ja yrityksiä tarjousten laatimisessa. Pohjonen on hoitanut noin 180 oikeudenkäyntiä julkisista hankinnoista markkinaoikeudessa ja muissa tuomioistuimissa. Hän on ollut pysyvä asiantuntija sekä hankintalakia että puolustus- ja turvallisuushankintalakia valmistelleissa työryhmissä. Aikaisemmin hän on työskennellyt markkinaoikeudessa ja kilpailuneuvostossa.

Niina Puolusmäki
neuvotteleva virkamies
Valtiovarainministeriö

Niina Puolusmäki, HTM, KTM, vastasi vuosina 2007−2011 työ- ja elinkeinoministeriössä hankintalainsäädännön valmistelu- ja kehittämistehtävien lisäksi HILMA-ilmoitusjärjestelmän kehittämisestä ja ohjasi HILMAn. Nykyisin hän työskentelee valtiovarainministeriön budjettiosastolla ja vastaa finanssipolitiikan valmistelusta. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös Euroopan komission kilpailun pääosastolla, Puolustusvoimien palveluksessa sekä Espoon kaupungin kehittämispäällikkönä hankintapalveluissa.

R

Mikko Rajala
asianajaja
Bird & Bird

Bird & Birdin Riitojen ratkaisu –ryhmän osakas, asianajaja Mikko Rajala on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja välimiesmenettelyihin. Mikko toimii oikeudellisena neuvonantajana riitojen ratkaisuun liittyvissä asioissa monilla eri alueilla, kuten kiinteistöihin, vuokraukseen, rakennusurakoihin, immateriaalioikeuteen, arvopaperimarkkinoihin, rahoitukseen, vahingonkorvauksiin ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Asianajopalveluja arvioiva kansainvälinen julkaisu Chambers and Partners on noteerannut Mikon yhdeksi Suomen johtavista riitojen ratkaisuun erikoistuneista asianajajista Suomessa.

S

Satu Schmidt
Senior Tax Manager
PricewaterhouseCoopers Oy

Risto Sipilä
senior counsel, asianajaja
Bird & Bird

Asianajaja Risto Sipilä työskentelee senior counselina Bird & Birdin Riitojen ratkaisu –ryhmässä. Risto on arvostettu riitojen ratkaisun sekä rakentamis- ja kiinteistöjuridiikan osaaja. Vuonna 2018 Best Lawyers –julkaisu palkitsi Riston The Lawyer of the Year – Construction -tunnustuksella. Risto toimii asiamiehenä laaja-alaisesti kaupallisissa riita-asioissa sekä välimiesmenettelyissä että yleisissä tuomioistuimissa. Hän myös avustaa asiakkaita sopimusasioissa erityisesti rakentamis- ja kiinteistöjuridiikan alueilla. Risto tunnetaan Suomen asianajokentässä myös monivuotisista luottamustoimistaan muun muassa Suomen Asianajajaliitossa, jossa hän toimi viimeksi puheenjohtajana 2013–2016. Ristolla on laaja kokemus myös kansainvälisistä tehtävistä mukaan lukien Suomen Asianajajaliiton edustaminen arvostetuissa CCBE:ssä (The Council of Bars and Law Societies of Europe) ja IBA:ssa (International Bar Association).

T

Päivi Tammilehto
associate-lakimies
Bird & Bird

OTM Päivi Tammilehto työskentelee associate-lakimiehenä Bird & Birdin EU- ja kilpailuoikeusryhmässä. Päivillä on yli 15 vuoden kokemus kilpailuoikeudellisten asioiden hoitamisesta, minkä lisäksi hän avustaa asiakkaita hankintaoikeudellisissa asioissa. Ennen siirtymistään Bird & Birdille Päivi työskenteli Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ja hänellä on kokemusta lukuisista markkinaoikeusprosesseista niin kilpailu- kuin hankintaoikeuteenkin liittyen. Päivillä on laajaa toimialaosaamista, erityisesti liikenteeseen, rakentamiseen ja teollisuuteen liittyen.

U

Markus Ukkola
Markkinaoikeustuomari
Markkinaoikeus

Markus Ukkola, OTL, toimii markkinaoikeustuomarina keskittyen pääasiassa julkisia hankintoja koskeviin asioihin. Aiemmin hän on toiminut työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosastolla julkisia hankintoja koskevan menettelytapalainsäädännön valmistelijana. Hän on ollut mukana myös Euroopan unionin julkisia hankintoja koskevien direktiivien uudistustyössä. Markus Ukkola on työskennellyt julkisten hankintojen lainsäädännön parissa koko uransa, aiemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä Suomen Kuntaliitossa. Hän on lisäksi julkaissut kirjoituksia muun muassa hankintalainsäädännön soveltamisalasta sekä SGEI-järjestelyistä.