Saat tästä koulutuksesta kattavan tiedon hankintaprosessin eri vaiheista; ensimmäisenä päivänä julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä; toisena päivänä hankintastrategista, hankintojen suunnittelusta ja kilpailuttamisprosessista; kolmantena päivänä hankintoja koskevista muutoksenhakukeinoista, hankintasopimuksista, sekä sopimusmuutoksista ja sopimuksen valvonnasta.

Koulutuspäivät on tarkoitettu paitsi hankintayksiköille, myös yrityksille ja muille tarjouskilpailuihin osallistuville yhteisöille.

Kolmen koulutuspäivän kokonaisuus antaa sinulle valmiuden hankintaprosessin parempaan osaamiseen alkaen hankinnan suunnittelusta ja ilmoittamisesta hankintasopimukseen ja edelleen hankintasopimukseen ja sen valvontaan ja oikeusturvakeinoihin saakka.

Voit valita myös yhden päivän tai kaksi päivää ja syventää tietämystäsi hankintojen ilmoittamisesta, hankintojen kilpailuttamisesta tai hankintasopimuksen valvonnasta ja oikeusturvakeinoista.

Kun osallistut kaikkiin kolmeen päivään, saat alla olevat kirjan kaupan päälle.
Julkisten hankintojen ilmoittaminen — Käsikirja ilmoitusmenettelystä
Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot

Tutustu koulutuskokonaisuuden osiin

1/3HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely
Ti 1.9.2020
Ke 18.11.2020
2/3Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi
Ti 22.9.2020
Ke 2.12.2020
3/3Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta sekä hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen
Ke 7.10.2020
Ti 15.12.2020

KATSO PAKETTITARJOUKSET (hintoihin lisätään alv 24 %)

(Lähikoulutus) Etäkoulutus Joka 3. osallistuja
1 päivä (670,00 €)590,00 €190,00 €
2 päivää (1000,00 €) 1000,00 € 350,00 €
3 päivää (1500,00 €) 1500,00 € 500,00 €Kouluttajat

Johanna Lähde
senior counsel, asianajaja
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Osa 1 – HILMA ja julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Niina Puolusmäki
neuvotteleva virkamies
Valtiovarainministeriö
Osa 1 – HILMA ja julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Jouko Narikka
budjettineuvo
Valtiovarainministeriö
Osa 2 – Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi

Elise Pekkala
hallitusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö
Osa 2 – Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi

Markus Ukkola
Markkinaoikeustuomari
Markkinaoikeus
Osa 2 – Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi
Osa 3 – Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta sekä hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen

Mika Pohjonen
asianajaja
Frontia Asianajotoimisto Oy
Osa 2 – Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi
Osa 3 – Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta sekä hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen